Търси в речникЗначение на: Аура - Аурично поле


Аурата представлява съществуващо многоизмерно тяло на всички човешки същества. Аурата е широкоспектърно електромагнитно поле, което се заземява и се излъчва от физическото ви тяло. Аурата действа като призма, която пречупва различен обхват от светлинни честотни вълни. Тя обикновено излъчва един или няколко цвята от дъгата, обвързани със вашите енергийни центрове (чакрите) в зависимост от текущото ви състояние. Тя е електромагнитно отражение на вашето химично състояние във всеки даден момент.

[сподели материал по темата]


Свързани думи
Аура – Аурично поле

Аура – Аурично поле

Вашата аура може да променя вашата физиологичната химия. Чрез медитация или концентрация върху вашата аура, вие можете да пречистите нейната вибрация и да повлияете положително на своето физическо, емоционално и ментално състояние.

Когато цялостната вибрация на аурата ви се повиши, нейната магнетична сила също се разширява и вие започвате да трансформирате, както средата си, така и хората около вас.

Вашата аура е истинско отражение на вътрешното ви състояние, тъй като регистрира всяка ваша мисъл, чувство, желание и скрит модел под формата на фино излъчване.

Иван Петров

Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА НА ИВАН ПЕТРОВ]