Добродетели

Добродетели

Добродетелите представляват основни оправни точки по пътя на духовното израстване на всеки човек. Следването и развиването на добродетелите е като светлината за изход от тунела на нашите слабости (т.н. “грехове” в Християнството).

С придобиването на добродетели ние се извисяваме и придобиваме независимост от обстоятелства на света в който живеем, ние се свързваме със света около нас и го приемаме и му се наслаждаваме такъв какъвто е.

Всяко велико учение или религия залага малко или много на едни или други добродетели. Така е и при хората. Всеки от нас е развил  различни добродетели по време на вечния земен и небесен път.

Целта на тази публикация е да разгледаме основните добродетели в детайли и да се опитаме да разкрием пътя за тяхното развитие във всеки един от нас!

Какво представляват Добродетелите?

Търси в речник


Добродетелта е черта или качество, което се счита за морално добро и по този начин се оценява като основа (принцип) на  правилно лично израстване и общуване в блаженство с ближните. С придобиване на личните добродетели, човек изгубва влиянието на егото и се свързва с истинският си Аз. Човек придобива любовта и открива себе си като  част от цялото, което го обгражда. Процеса на развитието на добродетелите е пътя на спасението от тясната дреха на ограниченост на съзнанието в което живее всяко човешко същество и обществото ни като цяло.

Кои са основните добродетели според различните учения?

В Юдаизма
В Юдаизма основни добродетели са: Любовта към Бога, както и подчиняването на неговите закони са централни за еврейското разбиране за добродетел. Мъдростта също е ценена изключително.

В Християнството
В Християнството основни добродетели са: вярата, надеждата, любовта, състраданието и милосърдието.

В Хиндуизъма
Основни добродетели в Хиндуизма са: алтруизъм, въздържаност, умереност, честност, чистота, пазене на Земята, универсализъм, мир, ненасилие/ахимса, почит, уважение към учителите

В Будизъма
В Будизъма благородният път на развитие може да се разглежда и като списък с прогресиращи по своето значение добродетели:

1. Правилен поглед към нещата
2. Правилно намерение
3. Правилна реч
4. Правилно действие
5. Правилен начин на живот
6. Правилно усилие
7. Правилно мислене
8. Правилна концентрация
9. Правилно върховно знание
10. Правилно върховно освобождаване

Добродетелите на различните нива на развитие?

Какво представляват добродетелите и как ги разбират различните хора?

В началото на пътя на израстване, добродетелите изглеждат на човек като морални закони, които трябва да се спазват. На този етап човек не разбира често смисъла на добродетелите и защо трябва да се спазват. Изкушен от възможностите на средата, човек възприема добродетелите като бариери пред постигането на дадени цели и желания.

С придобиване на добродетелите един по един, човек се освобождава от тясната дреха на АЗА и вече разбира, че живота е много повече от това да задоволи желанията на собственото си ЕГО. На един етап от развитието човек разбира, че ако само той печели, а другите губят това не е победа.

В процеса на духовно израстване и придобиване на любовта към великото създание на твореца,  добродетелите се превръщат в начин на живот. Човек вече се осъзнава като част от великото творение и знае че неговото благоденствие е в пряка зависимост и от благоденствието на хората и света около него.

Иван Петров

Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА НА ИВАН ПЕТРОВ]