Портали и Канали в Хюмън Дизайн

Порталите в Хюмън  Дизайн представляват входно изходни точки във всеки един от центровете. Всеки един от порталите се свързва с друг портал от друг център чрез така наречените канали.

ВАЖНО: Пълният списък с порталите и каналите в Хюмън Дизайн може да видите малко по-долу, веднага след краткото пояснение за начина им на работа!

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОРТАЛИТЕ?

Както разбрахме вече порталите входове и изходи във всеки един от центровете. Като във всеки един от центровете има по няколко портала. В целия бодиграф  на човек има 64 портала, като те отговарят на 64-те хексаграми от И Дзин. 

Всеки един от порталите отговаря за различна дейност в конкретния център, така и за цялата ни самоличност. При развиването на даден портал, той се активира. При активация и на портала от  другия център, се активира канал, който ги свързва. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАНАЛИТЕ?

При активацията на двата свързващи портала се активира канала който ги свързва. Най-общо казано: при активация на даден канал, той започва да пропуска жизнена енергия и информация. При активация на даден канал, който свързва два отделни центъра, той ги активира, ако те не са били активни до сега.

В човешкия бодуграф има общо 36 канала. 

Списък с порталите в Хюман Дизайн

ВНИМАНИЕ: Веднага след списъка с порталите в Human Design, ще видите и списъка с каналите!

ГЪРЛЕН ЦЕНТЪР (портали)

Портал 62 - Превес на малкото

Порталът на детайла  – “Аз мисля или не”. Предава детайлите и фактите.

Портал 23 - Разединение

Порталът на асимилирането – “Аз знам или не”. Предава индивидуални прозрения.

Портал 56 - Скиталецът

Порталът на стимулирането – “Аз вярвам или не”. Разказвачът на стимулиращи истирии.

Портал 16 - Ентусиазъм

Порталът на уменията – “Аз експериментирам/идентифицирам се или не”. Да владееш майсторски различни умения.

Портал 20 - Съзерцание

Порталът на настоящето – “Аз живея в настоящият момент или не”. Мигновена яснота/действие.

Портал 31 - Влияние

Порталът на влиянието – “Аз ръководя или не”. Влиятелният лидер.

Портал 8 - Съединение

Порталът на приноса – “Аз давам принос или не”. Уникално себеизразяване.

Портал 33 - Оттегляне

Порталът на уединението – “Аз помня или не”. Споделя поуките от миналото.

Портал 35 - Прогрес

Порталът на промяната – “Аз преживявам/чувствам или не”. Прогрес чрез опита.

Портал 12 - Застой

Порталът на предпазливостта – “Аз знам че мога да се опитам или не”. Социално предпазлив.

Портал 45 - Събиране заедно

Порталът на събирача – “Аз имам или не”. Кралят или кралицата който ръководи чрез образование.

ЦЕНТЪР НА ГЛАВАТА (портали)

Портал 64 - Преди завършека

Порталът на объркването – Абстрактно напрежение да извлечеш смисъла от миналото и да разрешиш хауса на объркването.

Портал 61 - Вътрешна истина

Порталът на мистерията – Мутационно напрежение да узнаеш нещо ново, да разбереш загадките, да познаеш непознаваемото.

Портал 63 - След завършека

Порталът на съмнението – Логично напрежение да осмислиш модела чрез съмнението; търсене на логиката или нов модел.

КОРЕННИЯ ЦЕНТЪР (портали)

Портал 58 - Радостната

Порталът на виталността – Напрежение да коригираш и да усъвършенстваш, да подобряваш нещата.

Портал 38 - Опозиция

Порталът на боеца – Напрежение да намериш предназначението в живота и да се бори за него.

Портал 54 - Омъжващата се девица

Порталът на подтика – Напрежение да постигаш, да се издигаш, да се трансформираш.

Портал 53 - Развитие

Порталът на началата – Напрежение да започнеш нови неща.

Портал 60 - Ограничение

Порталът на приемането – Напрежение да мутираш, да трансцедираш ограничението.

Портал 52 - Неподвижност (Планина)

Порталът на бездействието – Напрежение да фокусираш енергията си, да се концентрираш.

Портал 19 - Подстъп

Порталът на искането – Напрежение да си чувствителен към основните нужди.

Портал 39 - Преграда

Порталът на провокацията – Напрежение да откриеш страст и дух в живота, напрежение за емоционална изразителност.

Портал 41 - Намаляване

Порталът на свиването – Напрежение да чувстваш, желание за ново преживяване.

АДЖНА ЦЕНТЪР (портали)

Портал 47 - Потискане

Порталът на проумяването –  (страх от безплодност) Да осмисляш объркването. Ментална тревожност, че живота е потискаш и безплоден, че не можеш да извлечеш смисъла от объркването.

Портал 24 - Завръщането

Порталът на рационализирането –  (страх от невежество) Да знаеш отговора – пулс. Ментална тревожност, че никога няма да узнаеш отговора, че вдъхновението никога няма да дойде, или че няма да успееш да обясниш знанието си.

Портал 4 - Младежко безрасъдство

Порталът на формулирането –  (страх от хауса) Да формулираш логически отговор. Ментална тревожност, че никога няма да откриеш ред в живота си и винаги ще се намираш в хаус, необходимостта да намираш и да даваш отвори.

Портал 11 - Мир

Порталът на идеите –  (страх от мрака) Да имаш нови идеи, които да споделяш. Ментална тревожност, че ти липсва нова стимулираща идея, за която да мислиш или която да изучаваш, тревожност да споделиш или манифестираш идеите си.

Портал 43 - Пробив

Порталът на прозрението –  (страх от отхвърляне) Да имаш уникална перспектива. Ментална тревожност, че идеите ти са твърде странни и ще бъдат отхвърлени, необходимост да говориш на другите разбираемо.

Портал 17 - Следване

Порталът на мненията –  (страх от предизвикателство) Да имаш мнения, основани на факти. Страхът че срещу мнението ти ще бъде отправено предизвикателство, затова не ги споделяш, необходимост да разполагаш с детайли, за да подкрепиш мненията.

АДЖНА ЦЕНТЪР (портали)

Иван Петров

Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА НА ИВАН ПЕТРОВ]