Търси в речникЗначение на: ОМ - АУМ - Мантра и Символ


ОМ или АУМ (изписано на Санскрит: ॐ) е свещен звук и духовен символ в индийските религии. Означава същността на крайната реалност, съзнание или Атман. ОМ или АУМ също e свещена мантра и като символ е част от иконография на индуизма, будизма и джайнизма. С ОМ е изречено създаването на вселената от създателя!

[сподели материал по темата]


Свързани думи
ОМ – АУМ – Мантра и Символ

ОМ – АУМ – Мантра и Символ

Всички сме чували за думата Ом. Всеки правил медитация или йога практика често я произнася или дори пее. Но какво означава тя и защо е най-великата сричка, и комбинация от звуци?

ОМ или АУМ (изписано на Санскрит: ॐ) е свещен звук и духовен символ в индийските религии. Означава същността на крайната реалност, съзнание или Атман.  ОМ или АУМ също e свещена мантра и като символ е част от иконография на индуизма, будизма и джайнизма. С ОМ е изречено създаването на вселената от създателя!

Ом в Хиндуизма:

В индуизма Ом се отнася за Атман (от Санскрит: душа, истинското „Себе“ на човека ) и Брахман (от Санскрит: цялост на Вселената, истина, божествен, върховен дух, божествената световна душа, с космическия абсолют). Думата често се среща в началото и в края на текстовете при Ведите и в други хиндуистки текстове. Използва се и по време на медитативни и духовни практики и йога. АУМ е божествената сричка която повдига вибрацията ни.

ОМ или АУМ при мантра и медитация:

Някой изследователи считат, че това е първия звук (слово) изречено от твореца,  с което е създадена Вселената. Затова повтаряйки ОМ или АУМ под формата на духовна формула (утвърждение) или пеейки като мантра помага на нашите физически и духовни тела да се завърнат в най-добрата си вибрация. Счита се че ако повтаряте сричката ОМ или АУМ по час или два на ден в продължение на много дни, може да се пречистите и оздравеете и от най-нелечимите болести.

Какво представлява Ом на езика на символите:

Сричката Ом се споменава за първи път в Упанишадите, мистичните текстове, свързани с философията на Веданта.  Aitareya Brahmana от Риг Веда, например предполага, че трите фонетични компонента на Oṃ (a + u + ṃ) съответстват на трите етапа на космическото творение и когато се чете или казва, той празнува творческите сили на Вселената. Слоят на Брахмана от ведически текстове отъждествява Ом с Бхур-бхува-Свах, последният символизира „цялата Веда“. Те предлагат различни нюанси на смисъла на Ом, като това е “Вселената отвъд слънцето”, или тази, която е “загадъчна и неизчерпаема”, или “безкрайният език, безкрайното знание”, или “същността на дъха, живота, всичко, което съществува “, или онова,„ с което се освобождава “.

Изследователи на Тибет и по-специално на планината Кайлас (така наречената планината на боговете) издигаща се на височина приблизително 6666м., считат че символа ОМ се образува от самата планина и от околните планински върхове, както може сами да видите на снимката.

Планината на боговете – Връх Кайлас 6666м. н.в. (Тибет)

 Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за ОМ и АУМ:

„ Духът е онова, което дава живот.“ Та това, което организира света, което движи света, това е Разумното в света. На санскритски имате една дума „ом“, от която излиза нашата дума „ум“. Значи, ом и ум имат един и същ произход, те имат един и същ корен. Те означават това, което съдържа всичко в себе си. В Природата се съдържа всичко. Или, казано на друг език: Духът е онова, което носи живот, което съдържа всичко в себе си. (24, с. 293)

“Има свещени думи, каквато е и думата Аум, които трябва да се произнасят често, даже и да не се разбира смисълът им. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете Аум няколко пъти — тя е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език. Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви”

Споделям ви  и едно прекрасно изпълнение песента АУМ по музика и текст на Учителя Петър Дънов.

Изпълнява: Пламена Гиргинова, сопран

Учителя казва за тази песен:

“Ако бих ви дал тази песен тъй, както е в минорна гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации. Те ще изменят пулса на сърцето ви”

Sadhguru за АУМ

В едно видео световно известния Индийски йоги Sadhguru казва:

“Това са трите основни звука, другите звуци са микс от тези Ако махнете езика си ще видите че звуковете, които най-лесно ще произведете са АУМ. Това е звука на създаването на вселената. Това е като трите основни цвята. Миксирайки трите основи цвята вие получавате всички други.”

Може да гледате цялото видео тук:

С Ом твореца е дал началото на всичко, много преди да се появим ние хората. Най-вероятно ОМ  ще присъства и дълго след като нас хората ни няма. Така че когато имате нужда да издигнете вибрацията си затворете очи и я изпейте от дъното на душата си.

АУМ

Източници:

https://en.wikipedia.org/wiki/Om

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)

https://petardanov.com/topic/3695-%D0%B0%D1%83%D0%BC/?tab=comments#comment-3704

https://beinsadouno.org/pesenta-aum/

Иван Петров

Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА НА ИВАН ПЕТРОВ]