Портали и Канали в Хюмън Дизайн

Порталите в Хюмън  Дизайн представляват входно изходни точки във всеки един от центровете. Всеки един от порталите се свързва с друг портал от друг център чрез така наречените канали.ВАЖНО: Пълният…

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ Портали и Канали в Хюмън Дизайн