Хюмън Дизайн – Трансформирай живота си

Хюмън Дизайн – Трансформирай живота си

Хюмън Дизайн

НАРЪЧНИК ЗА ОСЪЗНАВАНЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЖИВОТА

Това е началнтата страница на наръчкика по Хюмън Дизайн, който ще ви помогне да осъзнаете основните принципи в живота, да се свържете с истинското ви АЗ и да заживеете живота, който винаги сте търсили вътрешно.  ВАЖНО: Ако познавате в общи линии системата Human Design,  използвайте виолетовото менюто ( в ляво на PC, или горе на мобилен), за да се възползвате от цялата функционалност на наръчника! След краткото въведение ще откриете стъпка по стъпка как да работите със системата на Хюмън Дизайн!

КАКВО Е ХЮМЪН ДИЗАЙН?

Представете си ако някой ви даде наръчник за живота? Как това би ви помогнало? Наръчника по Хюмън Дизайн ще ви насочи как да се ориентирате в живота изцяло в синхрон с вашата вътрешна същност. Ще ви помогне да откриете вашите таланти, умения и потенциал ще ви даде карта за актуализирането им. Това ще ви помогне да разберете как сте проектирани да се ангажирате със света и да ви покаже къде сте податливи на влиянието на обкръжаващите ви хора. Наръчникът по Human Design разкрива как функционира вашата вътрешна система  и ви предоставя практически техники за вземане на решения, които могат значително да подобрят вашето преживяване в живота.

Системата на Хюмън Дизайн (Human Design на английски) е ценен инструмент синтезиран от древни и съвременни науки (Астрология, И Дзин, индийската система на чакрите и др), с помощта на който може в дълбочина да се разбере човешкото съзнание(съзнателни и подсъзнателни модели на поведение). Чрез системата Human Design се открива какво отличава един конкретен човек от всички останали. Системата предлага задълбочена представа човешката психология, заедно със стратегии и техники за вземане на правилни решения. Целта от използване на системата е достигане до живот с по-голяма осъзнатост, лекота и пълнота.

КАК ДА ЗАПОЧНА С ХЮМАН ДИЗАЙН?

СЛЕДВАЙТЕ СТЪПКИТЕ ПО-ДОЛУ, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ МАКСИМАЛНО ОТ ОПИТА ВИ С ТОЗИ НАРЪЧНИК!

ВАЖНО: Ако имате нужда от продробна информация за Хюмън Дизайн, може да се запознаете по-долу.

СТЪПКА 1 – ГЕНЕРИРАЙТЕ СВОЯТА ХЮМЪН ДИЗАЙН КАРТА
Картата ще ви даде цялата необходима отправна информация от където да започнете пътешествието с Human Design. Генерирайте своята карта тук!

Важно: Как да разчетете своята карта?

СТЪПКА 2 – ВИЖТЕ КОЙ Е ВАШИЯТ ТИПАЖ И СТРАТЕГИЯ
В хюмън дизайн има 4 основни типажа: Манифестор, Генератор, Прожектор и Рефлектор. Генератора може да обедини и функциите с Манифестора и тогава се получава още един типаж наречен Манифестиращ генератор. Прочетете повече за типажите и стратегиите тук!

СТЪПКА 3 – ВИЖТЕ ВАШИЯТ ТИП ПРОФИЛ
В Хюмън Дизайн има 12 основни профила, кои определят вашата основна роля и съдба във живота. Научете повече за всеки един от профилите в Хюмън Дизайн тук!

СТЪПКА 4 – ВИЖТЕ КОЙ ЦЕНТРОВЕ СА ПЪЛНИ И КОИ ПРАЗНИ
В Хюмън Дизайн има 9 основни центъра, базирани на системата от чакри, които са свързани чрез система от информационни канали. Центровете са: Център на Главата (Head Center); Център на Аджна (Ajna Center); Център на Гърлото (Throat Center); Център на Идентичността (G Center); Център на Егото (Ego Center); Център на Слънчевия сплит (The Solar Plexus Center); Сакрален център (The Sacral Center); Център на Далака (The Spleen Center); Коренен център (The Root Center). Всеки един център може да бъде Дефиниран (свързан с друг център), или Недефиниран (празен, с не изградена комуникация). Научете повече за всеки един от центровете в Хюмън Дизайн тук!

СТЪПКА 5 – ВИЖТЕ ВАШИТЕ АКТИВНИ ПОРТАЛИ И КАНАЛИ
В Хюмън Дизайн има 64 основни портала, кои определят изградени или неизградени от вас качества и умения. Свързването на един с друг портал, обособяват активните и изградени от вас канали на комуникация, между отделните качества и умения. Тук е същинската работа върху себе си. Научете повече за всеки един от порталите и каналите в Хюмън Дизайн тук!

Източници:

  1. jovianarchive.com
  2. mybodygraph.com
  3. en.wikipedia.org/wiki/Human_Design

Иван Петров

Здравейте, Аз съм Иван и съм странник и изследовател по пътя към истинското ни "АЗ" и към творческото начало на творението, в което живеем всички ние. Използвам този блог за взаимопомощ, за да споделя с вас всичко това, което оставя отпечатък в душата ми по време на пътешествието. Вярвам че всеки от нас стъпва сам по своя път, но всички вървим душа за/до душа! [ВИЖ ПРОФИЛА НА ИВАН ПЕТРОВ]